Kontakt

Scena Polska w Holandii
Stichting Pools Podium


Zofia Schroten-Czerniejewicz / prezes

E-mail: poolspodium@gmail.com
Tel. +31 621 564 177, +48 603 801 725
Facebook: www.facebook.com/scenapolska

Przyjaciele Pools Podium
Każdy, kto prześle na konto Pools Podium dobrowolną kwotę poszerzy nasz krąg Przyjaciół i zapewni sobie regularne otrzymywanie naszego pisma drogą elektroniczną. Planujemy specjalne spotkania w których pierwszeństwo udziału mieć będą nasi donatorzy.

Przypominamy numer konta:
NL85 ABNA0 518544443