Jubileusze

1992-1997 5 lat
Rok 1997 przyniósł uroczystości 5-lecia Sceny Polskiej w Holandii. Przy okazji zorganizowanych wówczas Dni Kultury Polskiej wystąpiło prawie dwustu wykonawców z Polski oraz Niemiec, Francji, Belgii i Holandii. Prezes Sceny Polskiej otrzymała wówczas Dyplom Uznania Ministra Spraw Zagranicznych RP „Za wybitne zasługi dla kultury polskiej w świecie” i wiele innych prestiżowych nagród.

1997-2002 10 lat
10-lecie Sceny Polskiej obchodzono uroczyście w Jacobi Theater w Utrechcie. Na scenie wystąpili Anna Romantowska i Krzysztof Kolberger. Odbył się też koncert w wykonaniu Włodzimierza Nahornego i Janusza Strobla.

2002-2007 15 lat
Jubileusz 15-lecia zorganizowano w Teatrze De Veste w Delft. W programie słowno-muzycznym wystąpili: Grażyna Barszczewska, Zdzisław Wardejn, Małgorzata Pritulak, Rober Szreder, Piotr Misiurkiewicz, Anka Kozieł, Natalia Rogalski, Andrzej Lajborek i Marek Torzewski. Z ekranu życzenia złożyli Jerzy Stuhr, Marek Kondrat i Andrzej Pągowski.

2007-2012 20 lat
W roku 2012 Scena Polska – Pools Podium świętowała swoje 20-lecie. W Królewskim Konserwatorium w Hadze odbyła się 29 września uroczysta Gala z udziałem Polskiego Teatru Tańca, Anki Kozieł, Beaty Ścibakównej, Rafała Królikowskiego, Jędrzeja Stępaka, Wiesława Prządki. Uroczystość prowadzili Natalia Rogalski i Tadeusz Zwiefka.
Żadnej z tego typu organizacji nie jest łatwo funkcjonować. Codziennością są zmagania z problemami finansowymi i organizacyjnymi. Ale dzięki społecznej pasji grupy zapaleńców Scena Polska nadal trwa i organizuje imprezy kulturalne.

2012-2017 25 lat!