Kwartalnik

O kwartalniku „Scena Polska”

Od 1994 roku wydajemy pismo kulturalne „Scena Polska”. Znajdziecie w nim Państwo interesujące reportaże, informacje o imprezach kulturalnych, recenzje oraz opowieści literackie, a także prywatne zwierzenia z życia codziennego, najwięcej z życia poza Polską. Autorzy publikowanych artykułów mieszkają w różnych krajach. Dlatego, możliwość spotykania się co kwartał na łamach naszego pisma uważamy za naszą największą zaletę. Dołączcie Państwo do nas, a znikną stereotypy i podziały narosłe przez lata gdy granice dzieliły nas na Polaków stąd i Polonusów stamtąd. 

Redakcja:

Redakcja kwartalnika „Scena Polska” to zespół zawodowych dziennikarzy i dziennikarzy nieprofesjonalnych. To zespół oddanych społeczników, którzy w pracy dziennikarskiej znajdują przyjemność i realizację swoich pasji. Mieszkają w Holandii, Szwecji i Niemczech, w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Piszą o Was i dla Was – o Polonii i Polsce.

Prenumerata i reklama:

Chcecie otrzymywać nasze pismo lub zamieścić reklamę? Skontaktujcie się z Redakcją: poolspodium@gmail.com
Zapraszamy też do przysyłania tekstów. W miarę możliwości, najbardziej interesujące będziemy publikować.

Numery archiwalne